img006.jpg

img007.jpg

img008.jpg

img009.jpg

img010.jpg

img011.jpg

img012.jpg

img013.jpg

img014.jpg

img015.jpg

img016.jpg

img017.jpg

img026.jpg

 

玉井綜合果園

售價:2045萬

土地面積:3440.03坪

地址:台南市玉井區芒子芒段

使用分區:一般農業區

用途:農牧用地

公園:噍吧哖公園

面臨路寬:3米

看地專線:06-2212828(永慶中正西門店)

重點說明:

位於84快速道路附近,目前種植芒果、香蕉、芭樂等水果,地形方正,土地面積大,方便再規劃。

 

永慶不動產中正西門店 https://shop.yungching.com.tw/062212828

YES319   http://dff106.yes319.com

104報紙網  http://www.104house.cc/062212828

House-info  http://xn----qo6azdo0tcwr46dlzvsrb504bsr0c2u1a.house-info.com.tw/

粉絲頁 https://zh-tw.facebook.com/sonet13999/

我家網土地 http://sales.myhomes.com.tw/0971104337

我家網房屋 http://sales.myhomes.com.tw/062212828

文章標籤

捷用不動產 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()